Hemcheck lämnar in formell ansökan till Nasdaq för beslut om fortsatt notering innan genomförandet av Bio Vitos-affären

Hemcheck har idag lämnat in den formella ansökan till Nasdaq om att erhålla ett villkorat godkännande för fortsatt notering i samband med genomförandet av BioVitos-affären. Bolaget hoppas få ett beslut inom ca en månads tid från Nasdaq.

Mer om den möjliga Transaktionen

Om affären genomförs kommer den som tidigare kommunicerats att innebära att Hemcheck kommer att anskaffa kapital samt IP-rättigheter som avser användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) i USA, Europa exklusive de nordiska länderna, Kina och Japan.

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom globalt. Bara i Sverige har över 200 000 personer symtomatisk hjärtsvikt och ca hälften av dem uppskattas samtidigt ha järnbrist. Denna kombination av diagnoser leder till ökad svårighetsgrad på symtomen och leder ofta till sjukhusvistelser. Behandling med vanliga järntabletter fungerar inte tillfredställande på grund av otillräckligt upptag i tarmen eller någon annan okänd faktor. För att behandla järnbrist hos patienter med hjärtsvikt måste järnhaltiga läkemedel för närvarande injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande.

I en 3-månaders studie utvärderades 2018 oralt järnsuccinat för patienter med hjärtsvikt och järnbrist utan anemi. Studien visade på markant och signifikant förbättrad järnmättnad och järndepåer hos de inkluderade patienterna. Tillskottet tolererades väl, patientgruppen upplevde några välkända och milda biverkningar av oral järnbehandling. Detta är en betydande fördel för patienterna och för sjukvården, eftersom behandlingen kan utföras i hemmet och utan obehag av intravenös injektion.

Det är denna behandlingsmetod som patent har sökts för, med positiva utlåtanden, och som Hemcheck kommer att äga om Transaktionen genomförs. Substansen är tänkt att registreras som läkemedel under namnet Succifer, med start i Europa och USA.

Marknaden för intravenös järnbehandling, vilken är marknaden som Succifer framför allt ska konkurrera på, är stor och omsätter globalt över 2 miljarder dollar per år. Succifer kan då ha flera fördelar såsom att det kommer vara betydligt billigare än intravenös järnbehandling, enklare att administrera samtidigt som det har en god effekt och få kända bieffekter.

Andra typer av järntabletter är en annan alternativ behandling där det finns en mängd olika tillverkare och varumärken, men som för hjärtsviktspatienter inte rekommenderas på grund av bristande evidens. Detta är därmed troligen inte en direkt konkurrent till Succifer vad gäller behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF).

Då även många människor lider av järnbrist och dagens järntillskott är relativt ineffektiva och kan ge biverkningar, avser bolaget om möjligt även att ansöka om läkemedelsgodkännande för Succifer för förbättrad järnabsorption, järnmättnad och järndepåer hos personer med järnbrist. Detta skulle då innebära att Succifer konkurrerar mer direkt med andra typer av järntablettsbehandlingar.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us