Hemcheck har fått ytterligare uppföljningsorder från sin irländska distributör

Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från sin irländska distributör, Cruinn Diagnostics (”Cruinn”). Ordern avser engångstester för både vakuumrör och sprutor.

– Vi fortsätter att få ordrar från Cruinn på Irland vilka vi har ett bra samarbete med. Ordrarna är av mindre storlek men det är ett gott tecken utifrån de utvärderingar som Cruinn nu gör hos kunder. Vi ser fram emot deras fortsatta marknadsarbete, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Cruinn

Läs mer på https://www.cruinndiagnostics.ie/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us