Hemcheck har fått en mindre uppföljningsorder från Kuressaare sjukhus i Estland

Hemcheck har fått en uppföljningsorder från Kuressaare sjukhus i Estland, gällande hemolysdetektion kopplad till blodgasanalys. Ordern är avseende bgs-Test och är av mindre ekonomiskt värde, men viktig då det är en uppföljningsorder som kommer tätt efter den första ordern.

– Det är lovande med en så snabb uppföljningsorder även om den är av mindre ekonomiskt värde. Eftersom den första ordern avsåg v-Test och denna order avser bgs-Test är det också tydligt att sjukhuset vill utvärdera våra produkter inom fler användningsområden, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Kuressaare sjukhus

Läs mer på https://www.saarehaigla.ee/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us