Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från ett stort barnsjukhus i Ungern

Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Heim Pál National Pediatric Institute i Budapest, Ungern. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men möjlighet finns till fler och större order längre fram. Ordern avser hemolysdetektion för diagnostiskt bruk.

– Det är mycket positivt att få Heim Pál som kund, då det är ett högt ansett barnsjukhus i Ungern. Vi ser ett fortsatt stort intresse från olika sjukhus som vill utvärdera våra produkter, och vi hoppas att denna order kommer att följas av fler inom en snar framtid, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us