Hemcheck har fått en första order från universitetssjukhuset Charité i Berlin

Hemcheck har fått en första mindre order från universitetssjukhuset Charité i Berlin. Charité är ett av de största universitetssjukhusen i Europa med en budget på ca 2,3 miljarder EUR. Ordern avser bgs-Test och är av mindre ekonomiskt värde.

– Det är väldigt positivt med en första order från Charité. Sjukhuset är ett mycket stort sjukhus och ett referenssjukhus för många andra möjliga kunder både i Tyskland och internationellt. Vi hoppas såklart att detta kan vara starten på ett längre samarbete med Charité, säger Joen Averstad, tf vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Charité

https://www.charite.de/en/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us