Hemcheck har fått en första order från Narva sjukhus i Estland

Hemcheck har fått en första order från Narva sjukhus i Estland. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men möjlighet finns till fler och större order längre fram. Detta blir Hemcheck:s andra kund i Estland efter Tartu Universitetssjukhus.

– Det är väldigt goda nyheter att vi får fler kunder i Estland. Vårt goda samarbete med Tartu Universitetssjukhus är en starkt bidragande faktor till denna utveckling. Även om den första ordern är av mindre ekonomiskt värde är den viktig då det är ett första steg mot ett möjligt större samarbete med sjukhuset. Vi ser även ytterligare potential till fler nya kunder i Estland, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Narva sjukhus

Narva sjukhus byggdes 1913 och ligger i den nordöstligaste delen av landet. Det är ett akutsjukhus med ca 250 sjukhussängar.

Läs mer på https://narvahaigla.ee/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us