Hemcheck har fått en första order från Kuressaare sjukhus i Estland

Hemcheck har fått en första order från Kuressaare sjukhus i Estland. Ordern är av mindre ekonomiskt värde men möjlighet finns till fler och större order längre fram. Detta blir Hemcheck:s tredje kund i Estland efter Tartu Universitetssjukhus och Narva sjukhus.

– Vi fortsätter att få fler kunder i Estland, vilket är mycket goda nyheter. Även om den här första ordern är av mindre ekonomiskt värde är den viktig då vi har en god trend i Estland och det är ett första steg mot ett möjligt större samarbete med sjukhuset, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Kuressaare sjukhus

Läs mer på https://www.saarehaigla.ee/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us