Hemcheck erhåller utökad order från sin franska distributör

Hemcheck Sweden AB har fått en utökad order på 11 000 EUR från sin franska distributör Eurobio Scientific. Ordern är den enskilt största hittills från en distributör och inkluderar samtliga typer av tester för både diagnostiskt och icke-diagnostiskt bruk.

-Vi är nöjda med det intresse och tilltro till produkterna som Eurobio Scientific visar och denna order är en tydlig bekräftelse på det. Vi har flera produkttester som pågår i Frankrike hos potentiella kunder så vi hoppas att denna order kan följas av fler och större order framöver, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck. 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

 

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 

FNCA Sweden AB,  08-528 00 399  info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us