Hemcheck erhåller uppföljningsorder från Tartu universitetssjukhus

Hemcheck Sweden AB har idag fått en uppföljningsorder från Tartu universitetssjukhus i Estland. Sjukhuset använder sedan tidigare Hemchecks produkter löpande och denna order innebär en utökning av antalet instrument, vilket ger en engångsintäkt, samtidigt som det kan innebära ökade löpande intäkter för Hemcheck beroende på användningen. Instrumenten avses användas på laboratoriet samt på hematologi/onkologiavdelningen samt både för kvalitetskontroll och diagnostik.

-Det är goda nyheter att Tartu universitetssjukhus vill utöka antalet instrument som de har tillgängliga och därmed potentiellt användningen av våra hemolystester. Vi har haft ett samarbete med dem under en längre tid och de är nöjda samt ser fler användningsområden för våra produkter inom sjukhuset. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet för att förbättra sjukvården tillsammans med dem, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us