Hemcheck erhåller uppföljningsorder från forskningsprogram i USA

Hemcheck Sweden AB har fått en uppföljande order från AREVA i USA. Ordern är en uppföljande order efter en första framgångsrik fas och avser forskningsbruk. AREVA är ett forskningsprogram under The Geneva Foundation, som är en icke-vinstdrivande organisation som fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom militärmedicin. AREVA har samarbete med privata aktörer, akademiska lärosäten och med statliga myndigheter och organ såsom den amerikanska militären och FDA.

-Det är väldigt positivt att AREVA är nöjda och vill fortsätta samarbetet med Hemcheck. Som vi kommunicerat tidigare så tror vi att detta samarbete kan leda till fler kommersiella möjligheter längre fram, även om vi inte har FDA godkännande i nuläget, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us