Hemcheck erhåller order från tjeckisk distributör avsedd för universitetssjukhus i Prag

Hemcheck Sweden AB har fått en order från Promedica, en tjeckisk distributör. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, avser bgs-Test för diagnostiskt bruk och slutkund är General University Hospital i Prag.

-Vi upplever ett stigande intresse avseende vår diagnostiska lösning som vi CE-märkte i maj tidigare i år. Denna order är ett ytterligare gott exempel på detta och vi hoppas denna kommer att följas utav fler ordrar. Vi kommer även att utvärdera möjligheten till att gå vidare med ett formellt distributörsavtal på den tjeckiska marknaden, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us