Hemcheck erhåller order från italiensk distributör

Hemcheck Sweden AB har fått en utvärderingsorder från Levi Biotech, en italiensk distributör. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men visar på det intresse som finns på den italienska marknaden och den är direkt länkad till användartester som kommer genomföras, i nära samarbete med Hemcheck, på flera sjukhus i Italien. Ordern avser diagnostiskt användande.

-Vi för dialoger med flera olika distributörer och slutkunder på den italienska marknaden och vi är glada att det finns ett tydligt intresse för samarbete med Hemcheck. Vi hoppas att denna utvärderingsorder kan följas av fler och ett nästa steg är också att utvärdera om båda parter vill gå vidare med ett formellt distributörsavtal, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us