Hemcheck efterlever nya regelverket IVDR

Hemcheck har idag färdigställt all dokumentation och skickat in de underlag som krävs till Läkemedelsverket för att efterleva det nya regelverket IVDR. Detta arbete har pågått sedan lång tid tillbaka på Hemcheck, och efterlevnaden är ett krav för att få upprätthålla CE-märkningen från 26 maj 2022.

– Det har varit ett krävande arbete att anpassa vår verksamhet och dokumentation för att i alla relevanta delar efterfölja det nya regelverket, vilket är mycket omfattande. Det är såklart glädjande att vi är i mål och jag vill rikta ett stort tack till teamet på Hemcheck som alla bidragit i arbetet, säger Joen Averstad, VD på Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäktrerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us