Hemcheck certifierat enligt ISO 13485

Hemcheck Sweden AB har idag erhållit certifikat enligt kvalitetsstandarden ISO 13485. Certifikatet har utfärdats av RISE Research Institutes of Sweden AB och gäller under kommande tre år. Arbetet med att specifikt förbereda verksamheten för certifieringen inleddes redan föregående år och nu är certifieringsprocessen fullt genomförd med lyckat resultat. Att uppnå ISO 13485-certifiering är viktigt eftersom det visar på en hög nivå på kvalitetshanteringssystemet i företaget och kan efterfrågas för att möjliggöra försäljning, exempelvis vid registrering av produkter i vissa marknader.

Jag är mycket glad över att kunna meddela att Hemcheck har certifierats enligt ISO 13485. Det är ett viktigt steg i vår utveckling och visar på att vi kvalitetssäkrat våra processer inom bolaget. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla i verksamheten som under lång tid arbetat med att möjliggöra detta, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us