Hemcheck avslutar valideringsfasen för blodprovstestet avsett för vakuumrör

HemCheck har nyligen, med väl godkänt resultat, avslutat valideringsfasen för det test avsett för blodprov i vakuumrör med tillhörande avläsare som ingår i bolagets produktkoncept. I konceptet ingår även ett engångstest för blodgassprutor. Valideringen är en viktig del i arbetet mot den CE-märkning som krävs för att HemChecks produkter ska få användas inom vården i Sverige och övriga Europa.

Valideringsfasen består av två olika delar, en där produktens prestanda bedöms och en där tänkta användare praktiskt provar produkten, dess handhavande och funktion för att se att den uppfyller de krav som HemCheck satt upp.

Blodprovtestet har klarat uppsatt prestandakrav, säger Hemchecks produktchef Eva-Lotta Palm.

När de tänkta användarna provade produkten använde vi oss av professionellt verksamma inom sjukvården som, i sjukhusmiljö, fick gå igenom alla olika moment som krävs för att använda den. Samtidigt fick användarna svara på frågor och lämna synpunkter som noga dokumenterades. Samtliga deltagare gav produkten klart godkänt, fortsätter Eva-Lotta Palm.

För mig är resultatet ytterligare ett tydligt bevis på styrkan i Hemchecks lösning och teknik. Vårt mål är nu att få en CE-märkning för vårt blodprovtest klar innan årets utgång, säger Annelie Brolinson, vd för Hemcheck.

Parallellt med Hemchecks arbete har en processvalidering också ägt rum vid SHL Technologies Limiteds anläggningar i Taiwan, som ska svara för tillverkningen av engångstestet.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

HemCheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. HemChecks mål är att bidra till en förbättrad

vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan HemCheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser för HemCheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us