Hemcheck ansöker om nytt patent gällande produktsystem för blodgasmarknaden

Hemcheck Sweden AB har lämnat in en ny patentansökan avseende ett produktsystem kopplat till blodgasmarknaden. Detta i enlighet med nuvarande strategi att skydda bolagets teknologi immaterialrättsligt. Denna ansökan baseras till del på det produktutvecklingsarbete som pågått sedan förra året avseende en ny produkt för blodgasmarknaden.

Hemcheck har inte möjlighet att lämna ut mer information om det inlämnade patentet i dagsläget. Ansökningen kommer att behandlas enligt gängse patenteringsprocess, och så snart det blir möjligt kommer bolaget att gå̊ ut med mer information till marknaden.

– Det är väldigt viktigt för oss som bolag att ha ett starkt immaterialrättsligt skydd, så det är mycket positivt att vi tagit fram denna patentansökan, i tillägg till de som vi redan har. Ambitionen är att detta kommer att skapa bra förutsättningar för kommersialisering av framtida produkter och system, och samtidigt öka värdet på våra immaterialrättsliga tillgångar, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)
Joen Averstad, vd

Tel: 076-108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us