Hemcheck ansöker om nytt patent gällande produkt för blodgasmarknaden

Hemcheck Sweden AB har lämnat in en patentansökan avseende en ny produkt kopplat till blodgasmarknaden. Detta i enlighet med nuvarande strategi att skydda bolagets teknologi immaterialrättsligt. Under våren har utvecklingsarbete pågått för att ta fram fungerande prototyper och produkten skulle vid framtida kommersialisering utgöra ett komplement till bolagets nuvarande produktportfölj.

Hemcheck har inte möjlighet att lämna ut mer information om det inlämnade patentet i dagsläget. Ansökningen kommer att behandlas enligt gängse patenteringsprocess, och så snart det blir möjligt kommer bolaget att gå̊ ut med mer information till marknaden.

– Det är jättepositivt att vi tagit fram produktprototyperna under våren och att vi nu lämnat in en patentansökan. För ett bolag som Hemcheck är det viktigt att ha ett starkt immaterialrättsligt skydd. Vi hoppas att vi kan ta denna produkt till CE-märkning och vidare kommersialisering, då vi tror att detta kan stärka vårt erbjudande avseende kvalitetssäkring av blodgasanalyser, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)
Joen Averstad, vd

Tel: 076-108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us