Hemcheck AB, kvartalsrapport tredje kvartalet 2018

Tredje kvartalet, juli – september 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 kronor (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 072 tkr (-546)

• Resultat per aktie uppgick till -0,23 kronor (-0,05)

Perioden januari – september 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (10)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 587 tkr (-3 935)

• Resultat per aktie uppgick till -0,16 kronor (-0,36)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Godkända faser för Hemcheck  

Under tredje kvartalet fortsatte Hemchecks team att fokusera på förberedelserna inför den kommande marknadslanseringen av vårt produktkoncept. Utvecklingen av testet för blodgassprutor har gått något fortare än beräknat och i augusti klarade vi den så kallade verifieringsfasen i utvärderingsarbetet med gott resultat. En dryg månad senare genomfördes valideringsfasen, där produkten också fick godkänt betyg. Det betyder att vi närmar oss den CE-märkning som krävs på den svenska och europeiska marknaden.

Engångstestet för blodprov med vakuumrör, den vanligaste provtypen inom vården, godkändes i verifieringsfasen strax efter periodens utgång och är nu i valideringsfasen. Under varje fas bedöms produkterna utifrån regulatoriska och praktiska krav, samtidigt som tänkta användare får lämna omdömen.

Det lyckade utfallet visar på styrkan i Hemchecks teknik och koncept. Samtidigt innebär en marknadslansering att det kommer att ställas nya och tuffa krav på oss. Därför är jag glad över att vi under kvartalet har kunnat stärka Hemcheck med hjälp av tre nya medarbetare: sälj- och marknadschefen Peter Andersson, kvalitetssamordnaren Maria Bohlin och vår kliniska koordinator Johan Burnett.

Annelie Brolinson

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson,

vd Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck  

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2018 klockan 09.00

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us