Europeiska patentverket EPO tilldelar patent som är viktigt för Bio Vitos Pharma

Europeiska patentverket (EPO) har beviljat patent avseende behandling av hjärtsviktspatienter med reducerad ejektionsfraktion, med oralt järnsuccinat. Patentet ger skydd i 26 länder och Bio Vitos Pharma äger rättigheterna till detta patent inom EU exklusive Norden.

– Detta är en mycket positiv nyhet för Bio Vitos Pharma. Detta möjliggör ett starkt skydd för vår järnsuccinatprodukt Succifer som vi håller på att utveckla och ökar vår framtida intäktspotential. Via Double Bond Pharmaceutical (DBP) äger Bio Vitos Pharma även rätten till andra identiska patentansökningar som är under granskning för andra viktiga geografiska marknader, och detta anser vi är ett mycket bra tecken även för dessa ansökningar säger Jesper Birgemo, VD på Bio Vitos Pharma. 

De kliniska prövningarna som är genomförda av DBP påvisar att järnsuccinat markant förbättrar järnupptag, järnmättnad samt järndepåer hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

 

Järnsuccinat är ett mindre kostsamt alternativ till den storsäljande produkten Ferinject (som – vilket namnet antyder – administreras intravenöst). År 2022 uppgick den globala nettoförsäljningen av Ferinject till ca 500 miljoner USD.

 

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

 

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

 

Viktig information

 

Denna information är sådan information som Bio Vitos Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2023 klockan 07.30

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us