Etikprövningsnämnden godkänner HemChecks ansökan

Vid sitt sammanträde i oktober beslutade Etikprövningsnämnden i Uppsala att godkänna HemChecks ansökan om att få genomföra en studie bestående av en metodjämförelse vid akutmottagningen och det kliniska kemilaboratoriet vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Läs mer >>

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us