Distributörsavtal tecknat med Cruinn Diagnostics avseende den irländska marknaden

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Cruinn Diagnostics, en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utrustning på Irland. Avtalet avser den irländska marknaden och gäller från juli fram till sista juni 2024. Cruinn Diagnostics har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 8 000 EUR.

Cruinn Diagnostics är en väletablerad distributör på Irland. De representerar välkända globala bolag samt har ett fokus på pre-analys. Vi tror att de är en mycket bra partner för oss på Irland och ser fram emot att starta samarbetet, säger Joen Averstad, Vd för Hemcheck.

– Hemcheck har en väldigt intressant lösning inom pre-analys som på ett bra sätt passar in i vår produktportfölj, och vi tror att det finns en stor potential på den lokala marknaden. Vi ser fram emot att börja arbetet med att bearbeta kunder, säger Sean McGeown, Director Medical Division på Cruinn Diagnostics.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Cruinn Diagnostics

Cruinn Diagnostics är ett irländskt bolag som grundades 1998. Det är en av de ledande distributörerna av laboratorieutrustning och material till sjukvården, läkemedelsindustrin, veterinärmarknaden, universitet och forskning. De är en partner på den lokala marknaden till globala företag såsom Siemens Healthineers, Greiner Bio-One, Westmed och Cepheid.

Läs mer på http://www.cruinndiagnostics.ie/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us