Distributionsavtal tecknat avseende Jordanien och Qatar

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett distributörsavtal med Beamed Trading (”Beamed”) avseende marknaderna i Jordanien och Qatar. Avtalet innebär en initial order som tidigare liknande avtal.

– Beamed är en väletablerad distributör i Mellanöstern med närvaro på flera lokala marknader. Vi tror att de kan vara en bra partner för oss i Jordanien och Qatar och hoppas att samarbetet blir framgångsrikt, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

– Vi är mycket glada över att inleda ett samarbete och att teckna detta avtal med Hemcheck. Vi tycker att produkterna är innovativa och har god marknadspotential och vi ser fram emot att påbörja säljarbetet, säger Ayman Samaha, Managing Director på Beamed.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, Vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Beamed

Beamed bildades 2011 i Qatar. Beamed är ett ledande bolag lokalt när det gäller att introducera den senaste tekniken inom fysioterapi, laboratoriemedicin, dermatologi, skönhetsvård, röntgen, veterinärmedicin, kardiologi, nutrition och allmänmedicinsk utrustning. Beamed representerar flera stora företag såsom Storz Medical och Biotek.

Läs mer på: https://beamedtrading.com/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us