Distributionsavtal tecknat avseende finska, norska samt svenska marknaderna

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett distributörsavtal med Vingmed, en av de större distributörerna i Norden. Avtalet innebär en initial order i likhet med tidigare liknande avtal.

– Vingmed är en stor och väletablerad distributör i Norden och har ett väl brett nätverk i marknaden. Vi ser att tiden är mogen att gå över till distribution i våra hemmamarknader och vi kommer att arbeta nära tillsammans med Vingmed för att ta till vara på båda organisationernas kundkontakter. Vi hoppas att samarbetet blir framgångsrikt och ser fram emot att starta arbetet tillsammans, säger Joen Averstad, vd på Hemcheck.

– Vi är nöjda över att teckna det här avtalet med Hemcheck. Vi har haft en dialog under en längre tid och vi tror att produkterna har god marknadspotential och de passar även in bra i vår portfölj av produkter. Vi ser fram emot att påbörja försäljnings- och marknadsföringsarbetet, säger Kasper Hermansen, Business Development Manager Lab, på Vingmed.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, Vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Vingmed

Vingmed bildades 1968 i Norge. Vingmed-gruppen är idag ett av Nordens största försäljningsbolag inom kardiologi, radiologi, endoskopi, intensivvård, medicinsk IT/bild och kirurgi/Lab. Den svenska verksamheten bildades 1979, i Danmark etablerade sig företaget 1991 och sedermera i Finland 2017. Samtliga företag inom Vingmed-gruppen är certifierade mot ISO 9001:2008. Vingmed representerar flera stora relevanta bolag såsom Werfen och Swisslog Healthcare.

Läs mer på: https://www.vingmed.se/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us