Distributionsavtal tecknat avseende den italienska marknaden

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett distributörsavtal med Levi Biotech avseende den italienska marknaden. Avtalet är på 3 år och innebär krav på en första order under kvartal 4, i likhet med tidigare tecknade distributörsavtal.

– Levi Biotech har visat stort intresse då vi fört en dialog med dem under en längre period och de har redan nu börjat marknadsarbetet. De är en etablerad aktör och fokuserade framför allt inom det diagnostiska området. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med dem och vi tror mycket på den italienska marknaden, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, Vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Levi Biotech

Läs mer på: https://www.levibio.it/en/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us