Bio Vitos Pharma offentliggör årsredovisning för 2023

Bio Vitos Pharma meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.biovitospharma.se samt i form av bifogad pdf.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us