Bio Vitos Pharma ansöker om etisk prövning för ny studie om järnsuccinat och kvinnors hälsa

Bio Vitos Pharma har officiellt skickat in ansökan om etisk prövning för den kommande studien Koststråd eller tillskott med järnsuccinat för att få idrottande kvinnor att må bättre: “Fe-minin hälsa och idrott”. Studien syftar till att undersöka effekterna av dagligt intag av järnsuccinat under två månader på järnhalterna hos friska, idrottande kvinnor. Järnbrist är vanligt hos unga kvinnor, vilket kan påverka både hälsoupplevelsen och idrottsprestationerna, även utan att leda till anemi.

Järnpreparat som används kliniskt har ofta biverkningar från magtarmkanalen. Järnsuccinat, ett preparat som nyligen testats vid hjärtsvikt, visade sig vara effektivt med få biverkningar enligt en svensk studie ledd av professor Kurt Boman och medarbetare (Boman & Olofsson, 2021). Detta gör det till ett lovande alternativ till intravenöst järn, som är både kostsamt och mer besvärligt än tabletter.

“Vi ser fram emot att bidra till ökad kunskap om järnsuccinats potentiella fördelar för kvinnor med låga järnnivåer,” säger Jesper Birgemo, VD på Bio Vitos Pharma. “Studien kommer att ge viktig information om hur detta preparat kan optimera järnupptaget hos idrottande kvinnor, där optimala järnnivåer är avgörande för prestation och hälsa.”

Studien planeras att påbörjas under 2024 och förväntas avslutas under det andra kvartalet 2025. Bio Vitos Pharma ser fram emot att fortsätta sitt arbete med att utveckla effektiva och välfungerande lösningar för att förbättra hälsan hos kvinnor genom innovativa medicinska produkter.

Bio Vitos Pharma kan stolt välkomna professor Fredrik Nyström som forskningsledare för den kommande studien “Fe-minin hälsa och idrott”. Fredrik Nyström är professor och överläkare i internmedicin vid Linköpings universitet och Region Östergötland, med en omfattande forskningsbakgrund inom riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar samt metabolism och hälsa.

Med cirka 160 vetenskapliga publikationer och nio disputerade doktorander har professor Nyström etablerat sig som en ledande forskare inom sitt område. Hans forskning har även fått uppmärksamhet i media, bland annat för studier om lakritsens potentiella hälsorisker vid små mängder, samt för att belysa den faktiska påverkan av nikotin i snus på metabolismen, vilket skiljer sig från allmänna uppfattningar.

“Jag ser fram emot att leda den här viktiga studien tillsammans med Bio Vitos Pharma,” säger professor Nyström. “Studien kommer att bidra till vår förståelse av hur järnsuccinat kan optimera järnupptaget och förbättra hälsan hos kvinnor som är aktiva inom idrotten.”

Professor Nyström har även publicerat sina forskningsresultat i den populärvetenskapliga boken “Radikalt lagom”, där han diskuterar betydelsen av bruna fettvävnaden som en inre värmekälla, samt effekterna av snabbmat och rödvin på vår hälsa.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us