Bio Vitos meddelar förändringar i ledningen

Bio Vitos Pharma genomför en förändring i ledningen från och med den 8 juli. Joen Averstad som fungerat som CFO, kommer som planerat att nu lämna den posten. Han kommer att fortsätta stötta bolaget utifrån de behov som finns. Rollen som CFO tas efter detta bort av bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us