Artikel i Journal of Laboratory Medicine framhäver Hemcheck och vikten av hemolysdetektion vid blodgasanalys

En artikel har publicerats i Journal of Laboratory Medicine som framhäver vikten av hemolysdetektion vid blodgasanalys och att Hemcheck har en lösning för detta. Författare är Martin Möckel, professor och specialist inom akutmedicin vid universitetssjukhuset Charité i Berlin samt Peter Luppa, Professor och specialist inom laboratoriemedicin vid universitetssjukhuset TUM i München.

-Denna typ av oberoende artiklar som framhäver problemen med hemolys och vikten av patientnära hemolysdetektion är väldigt viktiga för Hemcheck. Författarna är välmeriterade och att de dessutom framhäver Hemcheck är väldigt roligt och ger oss väldigt bra internationell marknadsföring, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

Länk till artikeln: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/labmed-2021-0076/html

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us