Abstract baserat på Hemcheck:s studier vid Sant Pau, Barcelona, utvalt att presenteras på EuroMedLab

Ett abstract baserat på Hemcheck:s studier som genomfördes tidigare i år vid sjukhuset i Sant Pau, Barcelona, har både accepterats för visning men också valts ut av en jury för muntlig presentation vid den internationella mässan EuroMedLab (IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Mässan hålls för 24:e gången, denna gång den 28 november-2 december i München.

-Det är väldigt bra att detta abstract både accepterats och valts ut för presentation. Mässan är en av de viktigaste globalt sett vad gäller laboratoriemedicin, och valet visar på att det är intressant och vederhäftig ny evidens som Hemcheck och Sant Pau tagit fram i dessa studier. Detta kommer ge oss bra marknadsföring i ett väldigt bra forum, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

Läs mer om mässan på: http://www.euromedlab2021munich.org/

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us