Abonnemangsavtal tecknat med SYNLAB Sverige AB – första order inom primärvård

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett abonnemangsavtal med SYNLAB Sverige AB om leverans av en avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning inom utbildning och företagshälsovård.

–Det är otroligt positivt att vi har fått vår första kund inom primärvård och dessutom att det är SYNLAB som är en stor global koncern med verksamhet i 40 länder. Vi har efter en längre tids dialog och efter genomfört användartest kommit fram till detta avtal. I tillägg har vi identifierat möjliga ytterligare samarbetsområden som vi kommer att ha fortsatt dialog kring. Det här är förhoppningsvis ett första steg i ett bredare och långsiktigare samarbete med SYNLAB, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

–Vi är mycket nöjda med att ha tecknat ett avtal med Hemcheck avseende deras lösning för patientnära hemolysdetektion. Vi har ett starkt kvalitetsfokus och vi vill hela tiden utveckla vår verksamhet och ge bästa möjliga service till våra kunder och patienter. Då vi vill vara i framkant och eftersom hemolys är en av de viktigaste felkällorna inom laboratoriemedicin, så ser vi ett stort värde av Hemchecks innovativa koncept. Vi ser med spänning fram emot implementeringen av lösningen, säger Venus Alizadeh Theander, verksamhetschef närlaboratorier på SYNLAB Sverige AB.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om SYNLAB

SYNLAB Group är en global koncern inom laboratorietjänster med över 20 000 anställda tvärs 40 länder och 4 kontinenter, och över 20 miljarder kronor i intäkter. Varje år genomför SYNLAB ca 500 miljoner analyser av olika slag, inom tex humanmedicin och veterinärmedicin. SYNLAB är marknadsledande i Europa inom medicinsk laboratorieservice. Under 2019 övertog SYNLAB Aleris Medilabs verksamhet inom laboratoriemedicinsk diagnostik med centrallaboratorium i Täby och 14 närlaboratorier i Stockholm. I Sverige har SYNLAB sedan tidigare även fyra laboratorier inom livsmedels- och miljöområdet.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 klockan 14.30

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us