Verifieringsfasen är genomförd – med gott resultat

Nyligen avslutade HemCheck den viktiga verifieringsfasen och har därigenom nått ännu en milstolpe.
– Vi är mycket nöjda med resultatet, det har gått över förväntan, berättar Eva-Lotta Palm, produktchef hos HemCheck.

Ett viktigt steg i arbetet med CE-märkningen är att ta reda på om produkten man utvecklat faktiskt uppfyller de krav som tidigare identifierats.

– Vi har avslutat verifieringsfasen för engångstest för blodgasspruta, där ingår även avläsaren. Det vi har gjort i den här fasen är att testa alla tekniska krav som vi, med bland annat hjälp av användarna, satt upp för produkten, säger Eva-Lotta.


Eva-Lotta Palm, produktchef hos HemCheck.

Testat med gott resultat
I kravmatrisen finns ett femtiotal krav som nu testats – med godkända resultat.
– Det har handlat om allt från att produkten ska passa på en stickvagn till att avläsaren ska vara enkel, säker och intuitiv att använda.

Förutom kraven på funktion och teknik har även de regulatoriska kraven uppfyllts.
– Regulatoriska krav handlar om lagstadgade regler som vi också behöver förhålla oss till. Det kan till exempel handla om krav på hur olika symboler måste synas på etiketter eller vad en användarinstruktion ska innehålla.

Användarna delaktiga i utvecklingen
Att vända sig till de som ska använda produkten för att ta reda på vad som efterfrågas är en självklarhet i framtagandet av en lyckad produkt.
– HemCheck har tidigt involverat användarna i utvecklingsarbetet. Det är bland annat insamlade synpunkter och krav från användare som ligger till grund för de krav som nu skulle uppfyllas för en godkänd verifieringsfas.

Dags för nästa fas – valideringsfasen
Efter verifieringsfasen väntar nästa fas, det är nu dags att gå ut och validera produkten och se om produkten uppfyller kraven i tänkt användarmiljö.
– Användarna kommer bland annat få genomföra tester och tycka till om produkten, samtidigt som vi genomför både intervjuer och gör observationer.

– Det ska bli riktigt kul att gå in i nästa fas för det är nu användarna kommer få testa produkten.