Starkt program och nya kontakter – på DiaLabXpo i Köpenhamn

Intressanta föreläsningar, meriterade föreläsare, bra paneldebatter om framtidens hälso- och sjukvård och ett stort antal utställare och dedikerade besökare – så sammanfattar Hemcheck första upplagan av DiaLabXpo som nyligen arrangerades i Köpenhamn.

24-26 september arrangerades första upplagan av DiaLabXpo, diagnostik- och laboratoriebranschens nya mässa och mötesplats med fokus på produktinnovation och de senaste trenderna inom dessa fackområden. Hemcheck representerades av Peter Andersson, sälj- och marknadschef och Joen Averstad, vd, som både var på plats för att ta del av programmet och fortsätta knyta nya värdefulla kontakter inom dansk hälso- och sjukvård.

Den tre dagar långa mässan i Köpenhamn lockade ett 60-tal utställare och gästades av drygt 1400 besökare.

– Eftersom besökarna främst kom från universitet och industri valde vi att inte ställa ut utan istället delta som besökare. Det vetenskapliga programmet innehöll flera bra föreläsningar som fokuserade på innovationsfrämjande och hållbar upphandling, kvalitetssäkring av patientnära analyser, övergången från systemanpassad till personlig medicin och vikten av att utveckla samarbetet mellan biokemister och kliniker i syfte att öka analys- och patientsäkerheten, säger Peter Andersson.

Bland föreläsarna fanns flera mycket meriterade föreläsare däribland institutchefen på DEKS (Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren), ordföranden och specialistläkare i anestesiologi från DSTH (Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase) och forskningschefen för DSKB (Dansk Selskab for Klinisk Biokemi).

– På mässan fanns även goda möjligheter att mötas, något som gjorde att vi kunde följa upp föreläsningar och debatter med personliga möten med ledande personer inom DEKS, DSTH, DSKB, DBIO. Det gav värdefull information och vägledning i bearbetningen av den danska marknaden.

– Deltagandet på mässorna LabDays (lär mer här) i Århus och DiaLabXpo i Köpenhamn har gett oss bra kontakter i vår produktlansering på den danska marknaden och intresset från såväl läkare som bioanalytiker visar att det finns ett stort behov och därmed stora möjligheter för Hemchecks patientnära lösningar inom bland annat prehospital vård (ambulanssjukvård), akutsjukvård och barnsjukvård.

 

Läs mer om DiaLabXpo här.