Ny Produktions- och logistikchef i Hemcheck

Hemcheck Sweden AB har anställt Sara Köhl som ny Produktions- och logistikchef i bolaget. Sara kommer att börja sin tjänst i augusti och kommer närmast från tjänsten som produktionsingenjör och teamledare på Corline Biomedical, där hon varit i över 5 år.

– Det är väldigt positivt att Sara kommer att börja på Hemcheck och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne. Hon har mycket relevant erfarenhet och jag tror att hon kommer att bidra med mycket, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

– Hemcheck är ett väldigt spännande bolag och jag tror mycket på produkterna. Jag ser fram emot att sätta mig in i alla detaljer och att komma igång med arbetet, säger Sara Köhl.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

 Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.