Ny Klinisk specialist i Hemcheck

Hemcheck Sweden AB har anställt Anders Hellström som ny Klinisk specialist i bolaget. Anders kommer att börja sin tjänst i augusti och har lång erfarenhet av arbete inom laboratoriemedicin som sjukhuskemist på Unilabs och på sjukhus i Sverige. 

– Jag är väldigt glad att Anders kommer att börja på Hemcheck då han kan tillföra mycket inom det kliniska området samt inom vår produktutveckling.  Han har kommit i kontakt med våra produkter sedan tidigare och har tex lång erfarenhet av arbete med olika analysmetoder, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

– Jag ser fram emot att börja arbetet på Hemcheck. Bolaget har tagit fram intressanta unika produkter och jag tror att jag kan bidra mycket i bolagets utveckling med min kompetens, säger Anders Hellström.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com 

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.