Hälsoekonomisk analys räknar ut effekterna

Vad kan Hemchecks koncept för patientnära hemolysdetektion innebära för just din verksamhet? Nu kan du ta reda på den hälsoekonomiska effekten vid användande av Hemchecks hemolystest för vakuumrör.

Den interaktiva modellen är baserad på internationella studier och tillgänglig data och erbjuder nu varje enskilt sjukhus att göra sin egen hälsoekonomiska analys baserat på sina egna specifika data.

– Vi ser att Hemchecks koncept kan ge stora kostnadsbesparingar och med hjälp av vår nya interaktiva modell möjliggör vi för olika sjukvårdsenheter att se den hälsoekonomiska nyttan för just deras verksamhet, säger Peter Andersson, sälj -och marknadschef hos Hemcheck.

I dag utgör Hemolys det enskilt största preanalytiska felet inom sjukvården och medför fördröjningar, ökade sjukvårdskostnader och onödigt lidande för patienten. Kostnaden för sjukvården för varje hemolyserat blodprov som medför en utebliven laboratorieanalys och ett uteblivet provsvar uppgår enligt studier till 107,62 Euro, motsvarande drygt 1.100 kr, per tillfälle.

– I den hälsoekonomiska analysen kan varje enskild verksamhet dels få en bild över den totala kostnaden för hemolys och dels över vilken kostnadsbesparing som sjukhuset kan göra vid implementering av Helge v-test.

Den hälsoekonomiska analysen baseras på sjukhusets egna specifika data och innefattar relevanta parametrar som antal hemolyskänsliga blodprover per år, hemolysfrekvens, andel blodprover som tas om vid hemolys, tidsåtgång vid omtagning av blodprov samt kostnader för provtagningsmaterial och laboratorieanalyser.

Klicka här för att göra en hälsoekonomisk analys.