Måndag den 29 januari inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

För mer information >>
Anmälningssedel inlösen TO >>
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet >>