”Jag tror verkligen på Hemcheck”

Joen Averstad har jobbat som managementkonsult med fokus på hälso- och sjukvård i över tio år. I går började han sitt nya uppdrag som vd för Hemcheck.
– Jag ser fram emot att leda Hemcheck i den fas bolaget nu befinner sig i, med fokus på att få ut våra koncept på marknaden, få in nya kunder och skala upp verksamheten.

Joen är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Redan vid sitt andra uppdrag som managementkonsult hos McKinsey & Company fick han upp intresset för att utveckla hälso- och sjukvården. Ett intresse som gjort att han i dag har arbetat inom området i över tio års tid.

– Jag har arbetat med vårdgivare, beställare och leverantörer inom hälso- och sjukvården, både i Sverige och internationellt. För mig har området alltid varit intressant och det känns viktigt att få vara med och utveckla en så viktig samhällsfunktion. Jag tycker att jag får ut något mer av det dagliga arbetet när jag får vara med och hjälpa hälso- och sjukvården att bli bättre.

Att arbeta för både vårdgivare, beställare och leverantörer till sjukvården har gjort att Joen arbetat med väldigt olika frågeställningar.

– Arbetet med vårdgivare kunde, till exempel, handla om hur arbetssätt skulle förändras för att förbättra patientflöden och korta ledtider, eller hur olika vårdavdelningar kunde minska sina kostnader. Uppdragen för beställare var ofta mer övergripande och kunde exempelvis fokusera på nya ersättningsmodeller för hälso- och sjukvården, vilken vård som ska erbjudas var inom en region, eller hur sjukvårdens kapacitet skulle planeras på en längre tidshorisont.

– I uppdragen för leverantörer till sjukvården handlade det istället om att hur de på ett bättre sätt kunde sälja sina produkter till verksamheter inom hälso- och sjukvård, en roll där förståelsen för hur sjukvården är organiserad var viktig.

En spännande tid
Att Joen intresserat sig för Hemcheck är inte en slump.
– I grund och botten tycker jag att bolaget har utvecklat ett koncept som verkligen hjälper patienter och bidrar till en förbättrad arbetssituation för vårdpersonalen, samtidigt som det effektiviserar sjukvården och skapar möjligheter att sänka de totala kostnaderna. Jag tror verkligen på konceptet och det är en intressant period i bolagets utveckling, där jag tycker att det blir spännande att få vara med och bygga bolaget från ett utvecklingsbolag till ett mer kommersiellt bolag.

Var kommer verksamhetens fokus att ligga framöver?
– Givet den fas vi är i så ligger fokus på att få ut våra koncept på marknaden, få in nya kunder och skala upp verksamheten. Men det finns även andra prioriteringar.

Hur gör ni det?
Det är ett pågående arbete, men vi behöver värdera var behov och viljan att köpa vårt koncept är som störst, och också göra det möjligt för vårdgivare att testa konceptet i sin egen miljö. Vi behöver även, i en tät dialog med möjliga kunder, förstå om och i så fall hur vi bäst utvecklar konceptet vidare. Även om kommersialisering är i fokus kommer självklart produktutvecklingen att fortsätta.

 

Om Joen
Bor: I Nacka i Stockholm
Familj: Sambo och två barn
Intressen: Friluftsaktiviteter, samt att idrotta och resa
Det här visste du inte om mig: Har varit fotbollsspelare på allsvensk nivå