Intensiva dagar i Manchester 3-5 september

Den 3-5 september deltog Hemcheck i MedTech Mission to NHS Expo 2019 och NHS Opportunities Workshop i Manchester. Hemcheck var ett av tre utvalda svenska bolag som bjudits in att delta av Brittiska Department of International Trade (DIT), och det var intensiva dagar som bjöd på många givande möten.

Från Hemcheck deltog bolagets vd Joen Averstad som under de tre dagarna både medverkade i en heldagsworkshop och besökte den stora mässan, NHS Expo, som hölls på Manchester central.

– Den inledande heldagsworkshopen fokuserade på att ge deltagarna en bättre insikt och förståelse för hur NHS fungerar och hur ett företag bäst säljer sina produkter eller tjänster dit. Den innehöll även möjlighet att nätverka med relevanta personer, en givande och bra start på eventet som gav en bra grund inför de kommande två dagarna, berättar Joen Averstad.

Stort intresse för Hemchecks lösning

Dag två och tre innebar besök vid mässan, NHS Expo. På plats fanns många olika typer av utställare, allt från globala företag till mindre startups, samt olika organisationer inom NHS.

– Det fanns en stor bredd bland utställarna och många intressanta bolag att besöka och diskutera med. Det var tydligt att det var ett viktigt event för sjukvården i Storbritannien då flera högt uppsatta personer var på plats, bland annat den brittiska hälsoministern, chefen för hela NHS, med flera.

För Hemchecks del bjöd dagarna även på flera intressanta möten med representanter för den brittiska sjukvården, en bra möjlighet att visa upp konceptet Helge och diskutera möjliga samarbeten.

– Då vi kommer med en ny lösning på ett välkänt problem så gav det ett stort intresse. Vår förhoppning är att de kontakter som knöts i förlängningen kan leda till att vi kan starta test på lokala sjukhus i Storbritannien. Vi har också lärt oss mer om hur det brittiska sjukvårdssystemet fungerar vilket underlättar fortsatt arbete.