Hemcheck ställde ut vid PNA-dagarna i Boden

Föreläsningar, produktutställning och många intressanta möten, så kan PNA-dagarna i Boden sammanfattas. Hemcheck deltog som utställare vid eventet och många visade intresse för tjänsten, vilket innebar flera spännande och konstruktiva möten.  

27-28 november deltog Henrik Duhalde, klinisk specialist på Hemcheck, tillsammans med Peter Andersson, försäljnings- och marknadschef, i PNA-dagarna i Boden. Eventet arrangerades av Laboratoriemedicin i Region Norrbotten och riktade sig mot patientnära (PNA) laborerande personal inom regionen. Bland de drygt 100 deltagarna var merparten från de fem sjukhusen samt de 29 hälsocentralerna i Region Norrbotten, men även biomedicinska analytiker från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Universitetssjukhuset i Linköping samt från Unilabs i Stockholm.

– Dagarna bjöd på både föreläsningar och goda möjligheter för deltagarna att träffa oss och höra mer om vårt innovativa koncept för patientnära hemolysdetektion. Bland föreläsarna fanns bland annat verksamhetschefen för Laboratoriemedicin tillsammans med medicinskt ansvarig läkare samt sjukhuskemist med ansvar för PNA på det kliniskt kemiska laboratoriet på Sunderby sjukhus i Region Norrbotten, säger Peter.

Föreläsningarna fokuserade på patientnära analyser och diagnostik med aspekter som utbildning gällande provtagning och preanalys, val, utvärdering och validering av PNA-instrument och metoder samt IT-stöd, upphandlingar och kompetensutveckling.

– Vi hade många intressanta diskussioner med personal inom PNA-området från sjukhus och hälsocentraler och följde även upp föreläsningar med personliga möten med föreläsarna, vilket gav värdefull information och vägledning inför den fortsatta marknadsbearbetningen både i regionen och nationellt. Dessutom hade vi kontakt med nyckelpersoner inom klinisk kemi i region Norrbotten där vi kunde följa upp diskussioner från tidigare möten, vilket förhoppningsvis kan vara början på processen mot ett framtida samarbete, berättar Peter.

Läs mer om PNA-dagarna här.