Hemcheck på MedFIT i Lille

25-26 juni begav sig Hemcheck till Lille i Frankrike för att delta i MedFIT 2019, och eventet var även en uppstart för de utvalda deltagarna i Go Global Canada. Under de två dagarna arrangerades bland annat ett första möte med delegationen från Kanada.

Det bjöds även på intressanta genomgångar av innovationshubbarna i Montreal, Toronto och Vancouver, som Hemcheck och de övriga tolv utvalda innovativa företagen kommer få träffa under sitt besök i Kanada, men även regioner som British Columbia och Quebec.

– Förutom en genomgång av projektet Go Global Canada bjöd dag ett på en bra genomgång av hur hälso- och sjukvårdssystemet ser ut i Kanada. Det var stort fokus på hur marknaden är uppbyggd med myndigheter, organisationer och sjukhus även kopplat till inköp, upphandling samt ersättnings- och sjukförsäkringssystem. Dag två fokuserade på delar av den europeiska marknaden där vi bland annat fick en större inblick i de nuvarande och kommande regulatoriska kraven inom EU samt hur de olika sjukvårdssystemen ibland annat Tyskland, Frankrike och Spanien fungerar, berättar Peter Andersson, försäljnings -och marknadschef hos Hemcheck.

MedFIT erbjöd även goda möjligheter att boka individuella möten med olika deltagare vid eventet. På plats gavs även tillfälle till fördjupade diskussioner med tolv medtech-experter inom områden som bland annat QA/RA, produktion, kliniska prövningar, F&U, sjukersättningssystem, processvalidering, finansiering, fusioner och förvärv.

– Det skapades riktigt goda möjligheter att mötas och vi träffade flera intressanta personer och organisationer som vi hoppas ska öppna en del dörrar till viktiga nyckelpersoner som kan ta Hemchecks arbete framåt.

Om MedFIT

MedFIT är det ledande arrangemanget i Europa för att främja innovationspartnerskap och investeringar inom medtech, diagnostik och digital hälsa. Eventet syftar främst till att ge näringsliv och akademi förutsättningar att etablera samarbeten och partnerskap samt att lokalisera forskningsprojekt och möjligheter för licensiering, finansiering och marknadsaccess. Bland deltagarna fanns allt från storföretag, små och medelstora företag och startups till sjukhus, universitet, forskningscentra, innovationshubbar, investerare samt medicinska experter och affärskonsulter. I år hade eventet 700 delegater från 25 olika länder, på plats fanns även ett 70-tal utställare.

Läs mer om Hemchecks plats i Go Global här.

Läs mer om MedFIT här.