HemCheck på LINUS-dagarna i Linköping

29-30 augusti arrangerar Laboratorieinstruktörers och informatörers nätverk för utbildning och samverkan (LINUS) sin årliga konferens, LINUS-dagarna. Temat för årets upplaga är värdeskapande analyser och HemCheck deltar för tredje året i rad.

– Våra förväntningar i år är att sprida möjligheten hur man genom innovation kan angripa den vanligaste preanalytiska felkällan, säger Henrik Duhalde, klinisk specialist hos HemCheck.

Bland deltagarna syns främst Biomedicinska analytiker och läkare med ansvar för patientnära analyser.

– Möjligheten att synas i detta forum är värdeskapande för HemCheck därtill är biomedicinska analytikers feedback på nya produkter som vår mycket värdefull.

Läs mer om konferensen här.