Hemcheck på Labquality Days

Nyligen arrangerades Labquality Days i Helsingfors med inriktning på optimering av kvalitet och användning av analyssvar från lab. Hemcheck var självklart på plats.

6-7 februari arrangerades Labquality Days, en internationell konferens med fokus på laboratoriemedicin, på Messukeskus Expo and Convention Center i Helsingfors. Labquality Days är en av de största årliga internationella kongresserna med fokus på laboratoriemedicin i Skandinavien. Med sitt internationella vetenskapliga program och ett stort utbud av utställare lockade årets upplaga närmare 900 besökare.

Årets tema var “Optimizing quality and use of lab results” och Hemcheck deltog självklart som utställare för att på plats kunna förklara hur vår tjänst fungerar och kan vara med och bidra. Från Hemcheck närvarade Peter Andersson, försäljnings- och marknadschef, och Joen Averstad, vd, och mötte åtskilliga kunder som ville veta mer om konceptet.

– Det fanns ett stort intresse för Hemcheck och vår tjänst och många valde att besöka vår monter. Vi hade flera givande och konstruktiva samtal med potentiella kunder och fick nya intressanta kontakter främst på den finska marknaden, men även i övriga Norden och Europa. Nu väntar uppföljning av de spännande kontakterna med kundmöten hos intresserade sjukhus både i egen regi men även tillsammans med vår nyligen etablerade partner Siemens Healthineers, berättar Peter.

Förutom möjligheten att besöka de 60 utställarna innehöll konferensen även flera intressanta och givande föreläsningar. Bland talarna fanns, utöver huvudtalarna Greg Miller och Holly Witteman, även namnkunniga internationella föreläsare som Maurice O’Kane, Eva Ajsner, Michel Langlois och Ola Hammarsten.

– Föreläsningarna innehöll flera intressanta föredrag på teman såsom “Harmonization of medical laboratory practices” och “Quality assurance of new measurement technologies”, tillägger Peter.

Läs mer om konferensen här.