Hemcheck har valt ut Medscaler och Medicen som partners inom Bridgehead programmet, med fokus på den Nederländska och den Franska marknaden

Hemcheck har slutfört förberedelsefasen inom Bridgehead Europe programmet, genom att välja ut två fokusmarknader och två lokala partners som ska hjälpa Hemcheck på dessa marknader. I Nederländerna har Hemcheck valt ut Medscaler som partner och i Frankrike har Medicen valts ut. Själva arbetet med att accelerera det kommersiella arbetet på respektive marknad inom ramen för programmet kommer att påbörjas i september.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Medscaler och Medicen då vi tror att de kan hjälpa oss att accelerera vårt arbete på dessa lokala marknader. Båda organisationerna har bra och relevanta expertnätverk samt erfarenhet och kunskap om respektive sjukvårdssystem, vilket kommer att vara väldigt hjälpsamt för Hemcheck, säger Joen Averstad, Vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

 

För mer info om Medscaler and Medicen:

Om Medscaler

www.medscaler.com

Om Medicen

https://medicen.org/en/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.