Hemcheck deltog vid EIT Health Matchmaking-event i Paris

 

3-4 december var det dags för EIT Health Matchmaking event på det anrika börshuset Palais Brongniart i Paris. Eventet är en del i EITs arbete med att stärka Europas innovationsförmåga. Tillsammans med ett fåtal andra europeiska startups hade Hemcheck bjudits in av EIT Health för att aktivt delta och bidra i detta viktiga arbete.

– Matchmaking evenemangen är de enskilt viktigaste händelserna under året som EIT Health organiserar med sina partners. Syftet med dessa strategiska 1:1 partnermöten är att identifiera intressanta projekt och skapa förutsättningar för etablering av samarbeten och partnerskap inom ramen för nätverket och i linje med dess övergripande mål, berättar Peter Andersson, försäljnings- och marknadschef hos Hemcheck.

Många intresserade av Hemchecks lösning

Hemcheck har deltagit i EIT Health Matchmaking events i såväl Barcelona som Paris och kommer även att medverka i det avslutande partnermötet i Berlin som arrangeras 4-6 februari nästa år.

– Partnermötena har varit mycket konstruktiva och resulterat i att ett stort antal ledande sjukhus och större sjukhusgrupper i bland annat England, Nederländerna, Spanien och Portugal, har visat stort intresse för att genomföra piloter och tester av vår unika lösning för patientnära hemolysdetektion, såväl inom ramen för EIT Health men även i mer direkta projekt där diskussioner nu startats.

Då Hemchecks koncept erbjuder en mångsidighet så öppnas möjligheter upp för flera olika typer av testprojekt på de intresserade sjukhusen i Europa. Det kan handla om hemolysdetektion vid blodgasanalys och i samband med blodprovtagning av hemolyskänsliga analyter som till exempel elektrolyter, leverenzymer och troponin inom skilda verksamhetsområden som klinisk kemi, akutvård, intensivvård, ambulanssjukvård, pediatrisk vård, primärvård, avancerad sjukvård i hemmet och biobanker.

– Vi har haft möten med intressanta potentiella kunder som vi hoppas ska leda till spännande projekt och samarbeten som kan öppna upp möjligheter för vårt koncept på den europeiska marknaden.

Om EIT
EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT Health, som är en del av EIT, är världens största innovationsnätverk och utgörs av ett konsortium på 150 ”best-in-class” partners från akademi, forskning, sjukvårds- och läkemedelsindustrin samt vårdgivare och vårdfinansiärer i Europa. Nätverket skapades för att sammanföra dessa organisationers olika perspektiv, förmågor och styrkor i syfte att utveckla innovationer inom hälso- och sjukvård med de övergripande målen att förbättra människors liv och hälsa samt att skapa en hållbar hälsoekonomi i Europa.