HemCheck deltar vid årets första event med Feminvest och Analyst Group

23 januari är det dags för Feminvest att tillsammans med Analyst Group bjuda in till årets första event. Eventet inleds med en fördjupad analysutbildning ledd av Analyst Group följt av två företagspresentationer, där HemCheck står för en av dem. I en avslutande workshop får deltagarna använda sig av kunskaperna från utbildningen och fördjupa sig i bolagen som presenterat.

Läs mer om eventet här.