Hallå där…

Henrik Duhalde, klinisk specialist hos Hemcheck, som nu är åter i tjänst efter en tids föräldraledighet.  

Vad har du på gång? 

– Mitt fokus är att vara på sjukhus runtom i landet, och i någon utsträckning i Europa, tillsammans med vår marknadschef Peter Andersson.  

Vi jobbar med att få en tydlig idé hur vi bäst lanserar vår tjänst med en vision om hemolysfri blodprovstagning på ett effektivt och skalbart sätt.   

Just nu är vi i full gång med att sätta upp ett test på en svensk akutmottagningPersonalen r utbildning i hur tjänsten bäst används för att motsvara de förväntningar som finns om att minska problemet med hemolysFör att nå ett lyckat resultat finns en rad beslut och åtgärder som genomförs och där spelar utbildning en viktig roll. Vi anpassar utbildningen utifrån personalgruppens arbetsuppgifter, så klart med skalbarhet i åtanke. Vi studerar arbetsflöden på olika vårdinrättningar, rörposter och involverar labb – hela kedjan alltså.  

Det pågår nu tester i Sverige och Europa bland annat på en barnavdelning, där en potentiell kund ska använda och utvärdera vår tjänst. Vi jobbar även på liknande processer, bland annat med ett välrenommerat sjukhus i Europa, tillsammans med ett medicintekniskt bolag.  

Att vara ute och synas är ett annat viktigt arbete som, bland andra, jag kommer att jobba med. Det kommer att komma flera intressanta konferenser och mässor de närmaste månaderna. Vi deltar ofta med en egen monter och poster, som visar någon av våra studier, samt vilken nytta vårt koncept gör. Konferensen i Zagreb kändes riktigt spännande och var väldigt spot on för oss.  

Vilken reaktion har du fått när du presenterat produktkonceptet? 

Det är en innovativ lösning på ett välkänt problem, det får självklart en del ögonbryn att höjasDe som testat koncepten är väldigt positiva till det och många upplever det som snabbt, enkelt och robust, det är svårt att göra fel.  

Visionen är hemolysfri blodprovstagning utan att provtagaren ska behöva göra stora förändringar i sitt val av provtagningsmaterial 

Var hör du gällande problemet med hemolys i blodprover när du är ute och träffar personer i vården?  

Patientsäkerhet samt störande moment för personal går ofta direkt att korrelera till uteblivna provsvar, precis som väntan på röntgen, väntan på läkare och brist på vårdplatser.  

Läkare kan till exempel behöva ordinera infusioner av intravenösa vätskor med tillsatt natrium och kalium på uteblivna provsvar. Troponinsvar som ibland fördröjs med minst två timmar på grund av just hemolys.  

Vad ser du mest fram emot det här året?  

Jag ser fram emot att få se effekten av vår produkt i händerna på vårdpersonalen!