Fortsatt fokus på CE-märkning under 2018

I artikeln om HemCheck AB, som publicerades i Nya Wermlands-Tidningen den 21 mars 2018, fanns felaktigheter angående den planerade CE-märkningen av HemChecks produktkoncept Helge. Den korrekta uppgiften är att konceptet ska CE-märkas under innevarande år.