Företagsmingel på Karolinska institutet

 

Många intressanta möten idag på Företagsmingel, Karolinska institutet. Internship projects for postdocs and early career researchers.
För mer information: https://ki.se/sites/default/files/internship_hemcheck_final_0.pdf