Ett steg närmare lansering

HemChecks produktkoncept Helge är på god väg att lämna prototypstadiet. Nyligen anlände de första avläsarna från Scanfil som nu testats med gott resultat.
– Nu har vi tagit ännu ett stort steg på vägen mot ett produktkoncept redo för marknaden, säger Björn Eriksson, produktchef på HemCheck.

Hemcheck har i utvecklingen av sitt hemolysmätningskoncept haft höga ambitioner genom att redan inför de första CE-märkta produkterna lägga stort fokus på producerbarhet. Detta både för att fort kunna erbjuda produkter till så många som möjligt, men också för att utveckla en produkt som går att producera kostnadseffektivt när volymerna ökar.

– Vi har valt att tidigt kontakta produktionspartner och jobbat nära dessa för att skapa produkter som lämpar sig väl för uppskalning, säger Björn.

Avläsare och engångstester

SHL, som producerar HemChecks engångstester, är redan igång och levererar komplett monterade tester som i praktiken är identiska med de som kommer nå marknaden.

– De används under testerna för CE-märkningen och behövs för att SHL ska få vara tillverkare, berättar Björn.

SHL ska i dagarna påbörja sin processvalidering som gör att de visar att de kan tillverka produkten med rätt kvalitet.

Avläsarprototyperna har fram till nu tillverkats med tillverkningsmetoder som passar just prototyper. Dessa är billiga att göra ändringar i och kräver små investeringar. Nu levereras de första avläsarna från Scanfil som bygger på tillverkning som går att göra i stora volymer.

– Avläsarna fungerar jättebra, vi har bara behövt göra några små justeringar för att den ska fungera ännu lite bättre, berättar Björn.

Även avläsarens utseende har förbättrats.

– Om man synar prototyperna av avläsarna närmare ser man att allt inte passar ihop perfekt och färger i material inte matchar. De nya produktionsenheterna ger i motsats en känsla av en massiv enhet där alla delar passar perfekt. En färdig produkt helt enkelt.