Distributörsavtal tecknat med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company avseende distribution i Saudiarabien

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company (“AFMS”), en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utrustning i Saudiarabien. Avtalet avser marknaden i Saudiarabien och gäller från april fram till sista september 2023. AFMS har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 8 000 EUR.

– AFMS är en stor och väletablerad distributör i Saudiarabien. De representerar välkända globala bolag och arbetar inom, för Hemcheck, mycket relevanta marknadssegment. Vi tror att de är en mycket bra partner för oss i Saudiarabien och ser fram emot att starta samarbetet, säger Joen Averstad, Vd för Hemcheck.

– Vi är väldigt glada att starta detta samarbete med Hemcheck. De har en väldigt intressant och unik lösning. Vi ser fram emot att starta den lokala registreringsprocessen och att börja bearbeta marknaden, säger Faisal Abdulla Fouad, styrelseordförande för Abdulla Fouad Group.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com 

Om Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company

Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company är en del av Abdulla Fouad Group och har arbetat emot sjukvårdssektorn i Saudiarabien i över 35 år. De levererar lösningar till sjukvården tvärs många områden, inklusive diagnostik, rehabilitering, radiofarmaceutika, sanitet, medicinska förbrukningsvaror och förnödenheter. De är en partner på den lokala marknaden till globala företag såsom Becton Dickinson, Thermo Scientific, Werfen och Beckman Coulter.

Läs mer på https://www.afmssc.com/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 klockan 10.10